• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Odstąpienie od umowy

Klient, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy, przysługuje Konsumentowi a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

Przed odsełaniem towaru, bardzo proszę o kontakt telefoniczny na nr 503-710-905.


Więcej informacji jest w Regulaminie Sklepu.

W załączeniu formularz: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w Sklepie Internetowym multihome24.pl


Niniejszy formularz można wydrukować i odsełać na adres korespondencyjny (Kłobuczyn 71, 59-180 Gaworzyce) lub elelktronicznie na adres e-mailowy: info@multihome24.pl.